شستشوی اصولی ریشه فرش در خانه

روش شستشوی اصولی ریشه فرش در خانه

زمانی که اقدام به شستشوی فرش ماشینی می کنید اگر این کار در منزل به صورت غیراصولی صورت بگیرد یا توسط شرکت های نامعتبر قالیشویی انجام شود می تواند منجر به زرد شدن یا کدر شدن ریشه های فرش شود. از همین رو بسیاری از خانواده ها به دنبال راهکاری مناسب برای شستشوی ریشه فرش … ادامه